Українська

Трудове право

Галузь трудового права останніми роками незаслужено відсунута на другий план у порівнянні з іншими, як багатьом здається, більш важливими для бізнесу галузями.

Причини такого ставлення до трудового права, скоріш за все, полягають у загальній поганій ситуації у соціально-економічній сфері життя нашого суспільства. Відсутність необхідної уваги до належного правового регулювання трудових відносин з боку бізнеса та наших колег-юристів призводить до повного ігнорування прав найманих працівників та породжує значні проблеми в роботодавців.

Як показує досвід нашої фірми, трудовий спір, особливо той, що доведений до судової стадії, призводить до значних витрат у часі та грошах з боку роботодавця. При цьому трудовий спір провокує перебої в роботі компанії, адже керівникові та його підлеглим необхідно виділяти час на підготовку документів, з’являтися у судових засіданнях і т.д.

Вкрай застарілі норми трудового права України, в першу чергу Кодексу законів про працю, що був прийнятий ще 1972 р, вже давно не відповідають вимогам нової економічної моделі суспільства та все ще орієнтовані на захист прав найманих робітників в умовах абсолютно іншої системи взаємовідносин – за часів УРСР.

Практика трудового права нашої фірми включає такі види послуг:

- структурування трудових правовідносин у компнії, їх правова оцінка;

- розробка документів, що стосуються трудових відносин у компанії, в тому числі: трудові договори та контракти, положення, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, накази тощо;

- надання усних та письмових консультацій з питань трудового права;

- консультування клієнтів щодо спірних ситуацій з метою їх досудового вирішення без передачі їх на судовий розгляд;

- представництво інтересів працедавців та працівників у суді;

- отримання дозволів на працевлаштування іноземців;

- участь у переговорах між працедавцем та працівником, представником трудового колективу стосовно трудових спорів.