Українська

Антимонопольне та конкурентне право

Боротьба за кращі умови й результати господарської діяльності – обов’язкова складова ринкових відносин, розвиток яких, в свою чергу, неможливий без дотримання норм конкурентного права. Глобально конкурентне право покликане забезпечити неможливість для окремого суб’єкта господарювання встановлювати умови обігу товарів на ринку. В той же час воно захищає не лише суб’єктів, що здійснюють господарську діяльність з реалізації й виробництва товарів (робіт, послуг), а й звичайних споживачів. В цьому й полягає найвища цінність конкурентного права.

Наші юристи усвідомлюють важливість розвитку нормальних конкурентних відносин, що можливо лише при дотриманні норм антимонопольного й конкурентного права. Вирішуючи питання, з якими мають справу наші клієнти, ми використовуємо свій багатий досвід й досконале знання антимонопольного й конкурентного законодавства, відслідковуємо й оперативно реагуємо на всі нормативні зміни.

Основні послуги практики:

  • подача заяв на концентрацію/узгоджені дії до Антимоновольного комітету України (АМКУ);
  • отримання попередніх висновків АМКУ відносно концентрації/узгоджених дій;
  • структурування трансакцій з дотриманням вимог конкурентного законодавства;
  • аналіз дотримання вимог антимонопольного законодавства при формуванні групи компаній, укладанні господарських договорів (наприклад, договорів про спільну діяльність, дистриб’юторських угод тощо), рекламуванні товарів (робіт, послуг); мінімізація ризиків негативних наслідків виявлених порушень;
  • надання консультацій з питань заняття суб’єктами монопольного (домінуючого) становища на ринку, а також зловживання таким становищем;
  • юридичний супровід справ у сфері недобросовісної конкуренції;
  • представництво інтересів у відносинах з органами АМКУ;
  • оспорювання рішень органів АМКУ.