Українська

Корпоративне право та злиття й поглинання

Практика корпоративного права, злиттів та поглинань є однією з ключових практик фірми. Ми пропонуємо нашим клієнтам широкий спектр послуг зі створення, придбання та структурування бізнесу.

Наші юристи мають значний досвід консультування іноземних клієнтів з питань заснування бізнесу в Україні. Ми обслуговували ряд проектів з купівлі-продажу різних бізнесів, супроводжуючи угоди з моменту їх структурування та закінчуючи виконанням сторонами своїх зобов’язань по завершенню угод (post-closing obligations).

Ми також здійснюємо повний юридичний супровід діяльності компаній. Наші юристи усвідомлюють, що якісно оформлені й юридично грамотні внутрішні та зовнішні документи компаній мінімізують можливість появи корпоративних конфліктів та рейдерських захоплень в майбутньому, можуть захистити від надуманих судових спорів, а також зроблять ваш бізнес найбільш привабливим для потенційних інвесторів.

Основні послуги у сфері корпоративного права, злиттів та поглинань:

- створення, юридична підтримка, реорганізація, ліквідація юридичних осіб всіх організаційно-правових форм;

- структурування та повний юридичних супровід угод з придбання українського бізнесу (в т.ч. підготовка всіх транзакційних документів, отримання необхідних дозволів і ліцензій, підготовка акціонерного договору та інших внутрішніх документів);

- проведення юридичного аудиту (due diligence), усунення або мінімізація виявлених ризиків, підготовка звіту за результатами такого аудиту;

- підготовка необхідних документів для придбання іноземного бізнесу, супровід угоди із залученням іноземних юристів;

- консультування із загальних питань корпоративного права;

- юридичний супровід поточної діяльності юридичних осіб, підготовка необхідних внутрішніх документів;

- проведення зборів акціонерів, послуги корпоративного секретаря;

- юридичний супровід угод з цінним паперами, емісії й припинення обігу цінних паперів;

- консультування з питань інвестування, реєстрації іноземних інвестицій, отримання ліцензій на інвестування за кордон;

- заснування та реєстрація представництв, філій, дочірніх підприємств іноземних компаній, спільних підприємств та реалізація проектів спільної діяльності; 

- участь й сприяння у вирішенні корпоративних спорів, захист прав мажоритарних й міноритарних акціонерів.