Українська

Інтелектуальна власність

Відносини, пов’язані зі створенням, використанням та передачею результатів інтелектуальної діяльності у художній, науковій, промисловій, виробничій та інших сферах, регулюються системою правових норм, що узагальнено називається правом інтелектуальної власності.

В умовах інформаційного суспільства право інтелектуальної власності займає вкрай важливе місце.

Наша фірма має значний досвід з різних правових питань у сфері інтелектуальної власності та надає наступні послуги:

- консультування з питань авторського права та суміжних прав;

- консультування з питань винаходів, корисних моделей та промислових зразків;

- консультування з питань комерційних та фірмових найменувань, торговельних марок, географічних зазначень;

- консультування з питань доменних імен;

- консультування з питань ноу-хау, комерційної таємниці, роялті, тощо;

- допомога з реєстрації об'єктів інтелектуальної власності;

- структурування, укладання та юридичний супровід угод, стосовно об’єктів інтелектуальної власності;

- консультації з регуляторних та податкових питань, пов’язаних з об’єктами інтелектуальної власності;

- судова практика у сфері права інтелектуальної власності включає представлення інтересів клієнтів у Державному департаменті інтелектуальної власності, судах та інших державних органах.